Efekt motyla: Dlaczego DeFi zmusi BTC do złamania swojego sufitu zasilania 21M

Ponieważ DeFi nadal się rozwija i kwitnie, BTC będzie ostatecznie zmuszona do przełamania swojego 21-milionowego limitu dostaw, aby zachować trwałość i znaczenie.

Rok 2020 był jednoznacznie rokiem zdecentralizowanego finansowania. Dzięki rosnącemu zainteresowaniu i przełomowym rozwiązaniom, protokoły DeFi przyspieszyły innowacje finansowe, zmieniając jednocześnie krajobraz łańcucha blokowego. Wspierany przez innowacje w cross-chain assets gateways i protokołów DeFi, Ethereum przyciągnął znaczną ilość aktywów Bitcoin (BTC), ograniczając w ten sposób transfery Bitcoin w łańcuchu.

Poruszając się naprzód, tendencja ta będzie stanowić poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa sieci Bitcoin, zwłaszcza że BTC nadal wycofuje blokowe nagrody pozostawiając górników coraz mniej zdolnych do generowania dochodów. Przed wybuchem DeFi zwolennicy BTC byli przekonani o swojej zdolności do generowania dochodów za pośrednictwem opłat transakcyjnych na platformie – jednak wydaje się, że tak już nie jest. Idąc dalej, chciałbym zbadać przyszłość BTC i jej konsekwencje dla sektora łańcuchów blokowych.

W miarę jak przyjmowanie łańcuchów blokowych wkracza w nową fazę, finansowanie zdecentralizowane ułatwia nieodwracalne odejście od finansowania scentralizowanego w miarę jak użytkownicy przejmują kontrolę nad sobą.

Odkąd w lipcu 2020 r. rozpoczęło się rolnictwo płynnościowe, główne aktywa kryptograficzne, takie jak Ether (ETH), w ciągu ostatnich czterech miesięcy coraz bardziej przesuwały się w kierunku zdecentralizowanych platform. Zdecentralizowane obroty giełdowe stanowią obecnie 10% całkowitego wolumenu obrotów rynkowych w porównaniu do zaledwie 1% w tym samym okresie ubiegłego roku, podczas gdy baza użytkowników MetaMasku przekroczyła w tym roku milion.

Ze względu na utrzymujące się problemy związane z bezpieczeństwem i presją regulacyjną CeFi, użytkownicy korzystają z rozwiązań samokontroli pomimo wysokich opłat za gaz, ograniczeń sieciowych i rodzących się produktów. Krótko mówiąc, rok 2020 naznaczony jest triumfem podejścia opartego na otwartym kodzie źródłowym, w ramach którego użytkownicy akceptują zarówno unikalne zagrożenia, jak i korzyści płynące z DeFi.

Począwszy od marca 2020 r. i dalej, wolumen transakcji na centralnych giełdach spadł, a liczba nowo zarejestrowanych adresów w portfelu sieci Ethernet gwałtownie wzrosła. Krótko mówiąc, Ethereum zasadniczo zmieniło użyteczność giełd kryptograficznych. Obecnie użytkownicy w coraz większym stopniu przechowują i obracają aktywami, co skłania kolejne platformy do rozwoju produktów DeFi.

Ethereum wyprzedza Bitcoin z ołowiem w DeFi

Być może jednym z najbardziej znaczących wstrząsów, jakie miały miejsce w 2020 roku, było wyprzedzenie Bitcoina przez Ethereum jako wiodącej infrastruktury protokołu DeFi i ogólnej sieci rozrachunkowej.

Obecnie oczekuje się, że Ethereum po raz pierwszy przekroczy wolumen transakcji Bitcoina, a także stanie się pierwszym łańcuchem blokowym, który odnotuje ponad 1 bilion dolarów w transakcjach. Ponadto, sieci Ethereum skumulowane opłaty przewyższyły Bitcoin’s w tym roku, sygnalizując zdolność tej pierwszej do zapewnienia wyższych zysków dla użytkowników.

Bitcoin i wzrost DeFi

Bitcoin będzie musiał zmierzyć się ze spadkiem aktywności w łańcuchu, jak również z niewystarczającą opłatą transakcyjną z powodu wzrostu DeFi. Biorąc pod uwagę, że Ethereum przewyższył Bitcoin jako sieć rozliczeniową, istnieje obecnie bardzo realna możliwość, że transakcje oparte na Bitcoinach mogą zniknąć w przyszłości.

W ostatnim czasie dzienny wolumen handlu BTC na zdecentralizowanych giełdach Ethereum przekroczył 100 milionów dolarów, co stanowi ponad 1% całkowitego wolumenu handlu BTC, mimo że tylko 0,71% wolumenu 21 milionów BTC jest przedmiotem handlu na Ethereum.

Krótko mówiąc, obrót BTC w Ethereum jest wyższy niż na odwrót. Co więcej, obroty aktywami BTC na Ethereum wzrosły w postępie geometrycznym; obecnie oczekuje się, że ponad 4% całkowitego wolumenu BTC zostanie zdeponowane na ekosystemie Ethereum do przyszłego roku, jeśli ten trend się utrzyma.

Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę przypadków wykorzystania Ethereum i postęp w zakresie protokołów między łańcuchami, BTC migrują obecnie do Ethereum, podczas gdy Ethereum poaches Bitcoin’s onchain transactions.

Tak więc, ścieżka do przodu dla Bitcoin jest napięta. Ponieważ Bitcoin nadal zmniejsza się o połowę, górnicy są coraz bardziej zależni od opłat transakcyjnych, ale opłaty te stanowią coraz mniejszy udział w dochodach w miarę upływu czasu. Obecnie szacuje się, że opłaty transakcyjne pokrywają jedynie 30 proc. kosztów wydobycia, co jest kwotą niewystarczającą, zwłaszcza że nadal o połowę niższe są opłaty transakcyjne, a nagrody blokowe maleją.

Idąc dalej, wartość górniczego Bitcoinu może spaść do dziesiątek tysięcy na godzinę, co może nie być w stanie utrzymać sieci, w której znajdują się setki miliardów aktywów.

W świetle tego wyzwania społeczność Bitcoinów ma trzy opcje idące naprzód, a mianowicie zwiększenie opłat sieciowych, wprowadzenie DeFi opartego na Bitcoinach lub wdrożenie polityki umiarkowanej inflacji. Przeanalizujmy i omówmy każdą z tych metod bardziej szczegółowo.

Utrzymanie bezpieczeństwa sieci i przekazywanie danych dotyczących BTC

Chciałbym teraz omówić przyszłą wielkość rynku BTC, model i koszt utrzymania sieci BTC w połączeniu z wycofywaniem nagród blokowych. Na wstępie chciałbym zauważyć, że istnieje pewna cena, która idzie w kierunku utrzymania bezpieczeństwa sieci.

Cena ta jest odejmowana od przychodów górników (łącznie z nagrodami blokowymi i opłatami sieciowymi), które z kolei są wykorzystywane do pokrycia kosztów sprzętu, energii elektrycznej, eksploatacji i pracy. Odliczenie to skutecznie funkcjonuje jako „podatek“, który funkcjonuje podobnie jak wydatki na wojsko i bezpieczeństwo w danym kraju. Krótko mówiąc, o ile kwota ta może się wahać w zależności od czynników środowiskowych, to w dłuższej perspektywie czasowej pozostanie ona stosunkowo stabilna.

Poniżej znajdują się dwa wykresy porównujące wydatki na cele wojskowe jako udział w PKB z rocznymi wydatkami na bezpieczeństwo sieci Bitcoin’a w ramach pułapu rynkowego BTC.

Jak widać na wykresach, całkowite globalne wydatki na obronę jako część produktu krajowego brutto ustabilizowały się po gwałtownym spadku po latach 60-tych. Podobnie, w miarę jak rozszerza się zakres konsensusu BTC, kwota inwestowana w bezpieczeństwo sieci również zmniejsza się w skali roku – jest to linia trendu, która ostatecznie przetestuje platformę.

W oparciu o obecne dane, „podatek od bezpieczeństwa“ od BTC w 2020 r. wynosi 2,42 %. Używając tego jako punktu odniesienia, oczywiste jest również, że koszty bezpieczeństwa BTC są dodatnio skorelowane z roczną stopą inflacji BTC, a zatem wynika z tego, że wraz ze spadkiem rocznej stopy inflacji BTC, koszty bezpieczeństwa również spadną. Podczas gdy dzisiejsza stopa bezpieczeństwa i inflacji BTC jest dość wyrównana, jeżeli uwzględnię przyszłe połowy BTC, BTC musi być w stanie utrzymać średni podatek od bezpieczeństwa na poziomie 1,37%, aby zapewnić trwały wzrost sieci.

W tym celu muszę przeanalizować przyszłą stopę wzrostu BTC, badając roczną produkcję górniczej BTC i wartość sieci BTC przy użyciu pułapu rynku złota jako naszego punktu odniesienia. W 2020 r. całkowita wartość rynkowa złota wynosi około 10 bilionów dolarów, co sprawia, że obecna wartość rynkowa BTC wynosi blisko 4% złota.

Załóżmy, że w 2040 r. (tj. kiedy BTC zmniejszy się o połowę do 0,195 na blok) całkowita wartość złota będzie nadal rosła w tym samym tempie co PKB (obie te wartości są silnie skorelowane, ze średnią stopą wzrostu na poziomie 2,18% w ciągu ostatnich 20 lat), osiągając tym samym wartość 13 trylionów dolarów.

Przyjrzyjmy się teraz kosztom bezpieczeństwa BTC z trzech różnych perspektyw – negatywnej, neutralnej i pozytywnej, innymi słowy, pułap rynkowy BTC wynosi 4%, 20% i 100% wartości złota.

Analizując tabelę, koszty bezpieczeństwa BTC w celu utrzymania obecnego poziomu mogą w przyszłości osiągnąć 100 mld USD w kolumnie „optymistyczne perspektywy“. Nawet w kolumnie „negatywne perspektywy“, koszty bezpieczeństwa nadal będą się kształtować na poziomie nieco poniżej 1 mld USD. Jednak w sytuacji, gdy produkcja BTC spadnie, a nagrody blokowe będą stanowić jedynie 2,7% dochodów górników, BTC będzie musiała przede wszystkim polegać na transakcjach łańcuchowych w celu pokrycia kosztów bezpieczeństwa.

Wpływ BTC na DeFi

Wracając zatem do naszej pierwotnej dyskusji na temat wpływu DeFi na model ekonomiczny BTC, BTC znajduje się obecnie pod silną presją, aby drastycznie zwiększyć liczbę transakcji w łańcuchu, o ile nadal będą dokonywane połowy transakcji. W oparciu o transakcje łańcuchowe w 2020 r. BTC przetworzyła 110 mln transakcji, przy średniej opłacie transakcyjnej wynoszącej 5 USD.

Obecnie oczekuje się, że w przyszłości BTC podniesie opłaty, aby zrównoważyć stagnację wzrostu w zakresie transakcji krajowych. Nawet opierając się na najbardziej konserwatywnych prognozach wzrostu, opłaty transakcyjne muszą zostać podwyższone do ponad 60 USD (mniej więcej tyle samo, co dzisiejsze 40 USD), podczas gdy neutralne i optymistyczne prognozy będą wymagały opłat przekraczających odpowiednio 300 USD i 1600 USD.

Dla zwykłych użytkowników, koszt ten jest po prostu zbyt wysoki i będzie napędzać więcej rozwiązań warstwy drugiej, takich jak Ethereum, ponieważ użytkownicy szukają alternatywnych systemów transakcyjnych.

Alternatywnie, BTC może utrzymać obecny poziom opłat, ale wtedy, opierając się na ostrożnych szacunkach, wolumen transakcji musiałby przekroczyć 1 mld USD. Bez uwzględniania wyników, działalność BTC w łańcuchu musi zostać pomnożona przez 12 razy i osiągnąć wartość od 7 mld USD do 37 mld USD w oparciu o, odpowiednio, neutralne i pozytywne perspektywy.

Mówiąc wprost, BTC nie jest w stanie nadążyć za takim wzrostem i wolumenem. W oparciu o wielkość bloku o rozmiarze 1 megabajta BTC, roczny limit wolumenu transakcji wynosi około 190 milionów transakcji. Ponadto pojawienie się większej liczby protokołów DeFi i mostów majątkowych może spowodować dalszą migrację BTC w inne miejsca, co sprawi, że przyszła ścieżka BTC stanie się jeszcze bardziej niepewna.

Trzy możliwe rozwiązania

W obliczu takiej sytuacji, oto pierwsza ścieżka Bitcoin’a do przodu, a mianowicie podwyżki opłat transakcyjnych vis-a-vis. Jak już wcześniej wspomniano, posunięcie to jest po prostu niepraktyczne, ponieważ wymagałoby pomnożenia opłat przez setki razy w celu pokrycia kosztów bezpieczeństwa.

Główne wyzwanie BTC nie ma charakteru strukturalnego, a raczej jest zakorzenione w jego rodzimym wolumenie transakcji. Chociaż indywidualne dochody górników mogą wzrosnąć, podejście to nie rozwiązałoby problemu ludzkiego BTC.

Drugim rozwiązaniem jest modernizacja Bitcoinu w celu wsparcia inteligentnych umów i ustanowienia rodzimego ekosystemu DeFi, a tym samym utrzymania transakcji w ramach łańcucha podstawowych technologii technologicznych. Nie jest to nowy temat do dyskusji – pomimo bogatego ekosystemu DeFi w Ethereum, istnieje rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania zawierające Bitcoin.

BTC jest nadal najważniejszym atutem na rynku kryptograficznym, z 60% udziałem w rynku, co oznacza, że posiada już bazę użytkowników niezbędną do udanego projektu DeFi. Co więcej, Bitcoin szczyci się najbardziej solidną siecią, najbardziej optymalnym systemem bezpieczeństwa i najbardziej rozbudowanym systemem zgodnym.

Wreszcie, dzięki innowacjom takim jak języki skryptowe, łańcuchy boczne lub wspólne wydobycie, Bitcoin może łatwo obsługiwać inteligentne umowy, a co za tym idzie, DeFi. Migracja BTC już teraz jednak przyspiesza, mimo że bramki zasobów wciąż się pojawiają. Chociaż BTC uczestniczy w otwartych rynkach finansowych i walutowych, różne projekty DeFi ułatwiają obecnie tę migrację z warstwy aplikacji.

Ponadto Bitcoin nadal nie jest w stanie nadążyć za ogromnymi wolumenami transakcji DeFi z punktu widzenia wydajności. Wreszcie, zdolność Bitcoin’a do pomyślnego włączenia inteligentnych umów do swojej sieci głównej pozostaje w poważnych wątpliwościach.

Jego obecne próby wspierania inteligentnych umów nie sprostały wyzwaniu utrzymania poziomu bezpieczeństwa sieci mainnet bez osiągnięcia konsensusu, podczas gdy plany rozbudowy, które rozpoczęły się pięć lat temu, nadal nie zostały opracowane.

Krótko mówiąc, prawdopodobieństwo, że Bitcoin radykalnie zmieni się w kierunku kompatybilności z inteligentnymi umowami jest niewielkie – jest o wiele bardziej prawdopodobne, że BTC będą nadal rozpowszechniane w ekosystemach DeFi jako pasywny składnik aktywów.

Trzecim – i najbardziej rozsądnym – rozwiązaniem jest zwiększenie całkowitej podaży BTC. Dzięki DeFi BTC odejdzie od Bitcoinu w różnych formach jako symbolu wartości i będzie rozpowszechniana w innych tanich i łatwych w użyciu rozwiązaniach Bitcoin layer-two.

Dzięki tej metodzie BTC może utrzymać bezpieczeństwo sieci, zwiększając jednocześnie całkowitą kwotę BTC na pokrycie podstawowych kosztów bezpieczeństwa sieci poprzez przejście od deflacji do umiarkowanej inflacji. Dzięki tej metodzie BTC będzie w stanie ustabilizować dochody górników przy jednoczesnym zachowaniu bardziej rozsądnych i mniej zmiennych opłat transakcyjnych.

Podsumowując, uważam, że opłaty transakcyjne staną się głównym źródłem dochodów górników BTC, jeżeli DeFi będzie nadal szybko rosnąć. To z kolei będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo sieci BTC, ponieważ Ethereum wyprzedza Bitcoin w wolumenie transakcji. Istnieją trzy rozwiązania: zwiększenie opłat transakcyjnych, wsparcie DeFi lub zwiększenie ilości BTC w obiegu oraz przyjęcie planu umiarkowanej inflacji.

Ten artykuł nie zawiera porad inwestycyjnych ani rekomendacji. Każdy ruch inwestycyjny i handlowy wiąże się z ryzykiem, a czytelnicy powinni przeprowadzić własne badania przy podejmowaniu decyzji.

Poglądy, myśli i opinie wyrażone w tym artykule należą wyłącznie do autora i nie muszą odzwierciedlać ani reprezentować poglądów i opinii Cointelegrafa.

Da Hongfei jest najbardziej znane ze współzałożenia opartej na łańcuchu blokowym sieci „Smart Economy“ Neo z Erickiem Zhangiem w 2014 roku. Da otrzymał wykształcenie na Politechnice Południowochińskiej, otrzymując stopnie naukowe z zakresu technologii i języka angielskiego. Pracował w firmie konsultingowej do 2013 roku, po czym nauczył się kodować przed założeniem Neo. Wraz z Zhangiem, Da założył również OnChain – komercyjną firmę blokową, która świadczy usługi dla firm prywatnych.

Bitcoin.com daje użytkownikom BCH sposób na wysyłanie krypty przez e-mail.

Nowa usługa z Bitcoin.com pozwala użytkownikom wysyłać Bitcoin Cash do każdego, kto ma e-mail – coś, co Roger Ver uważa, że nie jest to już możliwe z Bitcoin.

Bitcoin.com wprowadził nową usługę, która pozwala użytkownikom na wysyłanie dowolnej ilości Bitcoin Cash (BCH) przez e-mail.

Roger Ver: nie jest możliwe z Bitcoin’em

Założyciel Bitcoin.com Roger Ver powiedział Cointegraphowi, że jego zdaniem serwis ten jest wyjątkowy w tym sensie, że wysokie opłaty sprawiają, że podobne usługi Bitcoin (BTC) są nierealistyczne. Ver podkreślił również, że serwis jest ponadnarodowy i zachowuje prywatność użytkowników:

„Nie ma znaczenia jaka jest ich narodowość, w jakim kraju mieszkają, ani nic innego. Jeśli mają dostęp do poczty elektronicznej, mogą uzyskać dostęp do swoich Bitcoin Trader. Bitcoin.com nigdy nie przechowuje kopii prywatnego klucza“.

Odporny na cenzurę.
Ponadto, jeżeli zamierzony odbiorca nie zażąda tych środków w określonym terminie, monety zostaną przekazane z powrotem do nadawcy:

„Przechowujemy podpisaną transakcję w celu zwrotu pieniędzy z IRBB do nadawcy po upływie określonej liczby dni. W ten sposób, jeśli odbiorca nigdy nie odbierze swoich Bitcoin Cash, nadawca otrzyma je automatycznie z powrotem“.

Ponieważ rządy na całym świecie próbują wymusić większą kontrolę nad transakcjami w kryptowalutach, ta usługa może prawdopodobnie znaleźć znaczną bazę użytkowników w przestrzeni.

125 billion dollar corporate giant to use blockchain technology to fight global warming

 

On June 15, Unilever unveiled a $1 billion initiative to combat climate change in which blockchain technology will play an integral role.

It will improve privacy and scalability: Charlie Lee discusses „Litecoin 2.0“

Traceability and transparency

1 billion ($1.13 billion) fund that will be used over the next ten years to protect the environment:

„To accelerate action, Unilever brands will collectively invest one billion euros in a new fund dedicated to climate and nature. This will be used over the next ten years to take significant and decisive action, with projects likely to include landscape restoration, reforestation, carbon sequestration, wildlife protection and water preservation“.

The company hopes to achieve a „deforestation-free supply chain“ by 2023:

„To do this, we will increase traceability and transparency by using emerging digital technologies – such as satellite surveillance, geolocation tracking and block chain – accelerating the inclusion of small farmers and changing our approach to the supply of derivatives.

Israeli software company delays payment of $250,000 ransom at Bitcoin

Carbon ice cream
Unilever is not new to the blockchain world. In 2019, the company began using technology in ad reconciliation. It is also currently running a test on its accounts payable process.

Its subsidiary, Ben & Jerry’s, has been running a blockchain-based platform that allows its clients to contribute to offsetting their carbon footprint.

Transparency and traceability are some of the best known advantages of Bitqt, but only time will tell if it will help Unilever achieve its ambitious goal.

TV-Programm – das sollte man wissen

TV-Programm

Dieser Artikel handelt von der Fernsehzeitschrift. Für den Fernsehkanal (früher bekannt als TV Guide Channel, TV Guide Network und TVGN) siehe Pop (US-Fernsehnetzwerk). Informationen zu den On-Screen-Programmen für Fernsehprogramme im Allgemeinen finden Sie unter Elektronischer Programmführer. Auch wie Sie tv senderliste zum ausdrucken bekommen zeigen wir später In diesem Artikel geht es um die US-Ausgabe. Für die kanadische Ausgabe siehe TV Guide (Canada). Für die Gattungen der gedruckten, interaktiven und elektronischen Fernsehprogramminformationen, auf die sich der Begriff „Fernsehzeitschrift“ oft bezieht, siehe Fernsehzeitschriften.

tv senderliste zum ausdrucken

TV Guide MagazineTV Guide

 

TV Guide ist ein zweiwöchentliches amerikanisches Magazin, das Informationen über Fernsehprogramme sowie fernsehbezogene Nachrichten, Prominenteninterviews und Klatsch und Tratsch, Filmkritiken, Kreuzworträtsel und in einigen Ausgaben Horoskope anbietet. Das Printmagazin ist Eigentum von NTVB Media, während seine digitalen Eigenschaften von der CBS Interactive Division der CBS Corporation kontrolliert werden; der Name des TV-Guides und die damit verbundenen redaktionellen Inhalte aus der Veröffentlichung werden von CBS Interactive für die Nutzung auf der Website und der mobilen App durch eine Vereinbarung mit der Muttergesellschaft des Magazins TVGM Holdings, Inc. lizenziert

Prototyp

Der Prototyp des heutigen TV Guide Magazins wurde von Lee Wagner (1910-1993) entwickelt der in den 1930er Jahren – und später, zum Zeitpunkt der Gründung der Vorgängerpublikation, für die Cowles Media Company – als Vertriebsleiter für Zeitschriften mit Schwerpunkt auf Filmprominenten tätig war.

1948 druckte er das New York City Area Listings Magazine The TeleVision Guide, das am 14. Juni dieses Jahres erstmals an lokalen Zeitungskiosken veröffentlicht wurde. Stummfilmstar Gloria Swanson, die damals die Hauptrolle in der kurzlebigen Varieté-Serie The Gloria Swanson Hour spielte, erschien auf dem Cover der ersten Ausgabe. Später begann Wagner mit der Veröffentlichung von Regionalausgaben des TeleVision Guide für New England und den Raum Baltimore-Washington. Fünf Jahre später verkaufte er die Ausgaben an Walter Annenberg, der sie zu seinem Verlag und Sender Triangle Publications zusammenfaltete, aber bis 1963 als Berater für die Zeitschrift blieb].

Annenberg/Dreieck-Ära

Dieser Abschnitt benötigt zusätzliche Zitate zur Überprüfung. Bitte helfen Sie mit, diesen Artikel zu verbessern, indem Sie Zitate zu zuverlässigen Quellen hinzufügen. Nicht bezogenes Material kann herausgefordert und entfernt werden.
Finden Sie Quellen: „TV Guide“ – Nachrichten – Zeitungen – Bücher – Wissenschaftler – JSTOR (August 2018) (Erfahren Sie, wie und wann Sie diese Vorlage entfernen können)

Die erste Ausgabe des nationalen Fernsehführers erschien am 3. April 1953 und erreichte eine Gesamtauflage von 1.560.000 Exemplaren, die in den zehn US-Städten, in denen sie verbreitet wurde, verkauft wurden. Der erste Umschlag enthielt ein Foto von Lucille Balls neugeborenem Sohn Desi Arnaz, Jr., mit einem verkleinerten Foto von Ball, das in der oberen Ecke unter der Überschrift der Ausgabe platziert war: „Lucy’s $50.000.000.000 Baby“[7] Das Magazin erschien in Digestgröße, die 52 Jahre lang im gedruckten Format blieb. Von der ersten Ausgabe bis zur Ausgabe vom 2. bis 8. Juli 1954 begannen die Einträge in jeder Ausgabe des TV Guide am Freitag und endeten am Donnerstag; die Ausgabe vom 9. bis 16. Juli 1954 begann an einem Freitag und endete am folgenden Freitag. Dann, beginnend mit der Ausgabe vom 17. bis 23. Juli 1954, änderten sich die Einträge in der jeweiligen Wochenausgabe, um am Samstag zu beginnen und am Freitag zu enden, der bis April 2004 das Format für alle Lokalausgaben blieb.Die Gründung von TV Guide als nationale Publikation resultierte aus dem Kauf zahlreicher regionaler TV-Listing-Publikationen wie TV Forecast (das im Großraum Chicago verbreitet wurde und nach seiner ersten Veröffentlichung am 9. Mai 1948 das erste kontinuierlich erscheinende TV-Listing-Magazin war), TV Digest (das in Philadelphia und Pittsburgh vertrieben wurde und ursprünglich unter dem Titel Local Televiser vertrieben wurde, als es am 7. November 1948 erstmals veröffentlicht wurde) und der in New York ansässige Television Guide (dessen Titel am 18. März 1950 auf TV Guide abgekürzt wurde).Jede der Städte, die über ein eigenes lokales TV-Programm verfügten, das in TV Guide gefaltet war, gehörte zu den ersten Städten, in denen das Magazin seinen nationalen Start durchführte.

Die Lancierung als nationale Zeitschrift mit lokalen Angeboten im April 1953 wurde zu einem fast sofortigen Erfolg; die Auflage ging jedoch in den folgenden Wochen zurück, obwohl die Verbreitung der Zeitschrift im Sommer 1953 auf fünf weitere Städte (Pittsburgh, Rochester, Detroit, Cleveland und San Francisco) ausgedehnt wurde. Bis Mitte August dieses Jahres lag der Absatz der Zeitschrift um 200.000 Exemplare unter dem der ersten Ausgabe. Das Vermögen von TV Guide begann sich mit der Ausgabe vom 4. bis 10. September 1953 zu wenden – der ersten „Fall Preview“-Ausgabe des Magazins – als die Auflage 1.746.327 Exemplare erreichte; die Auflage stieg im Laufe der Zeit stetig an, bis zu dem Punkt, an dem TV Guide in den 1960er Jahren schließlich zum meistgelesenen und am meisten verbreiteten Magazin in den Vereinigten Staaten wurde[10]. Die Anschaffungskosten jeder Ausgabe lagen bei 15¢ pro Exemplar (entsprechend 1,4 $ heute; der Preis jeder Ausgabe ist im Laufe der Jahre allmählich gestiegen und lag bei 4,99 $ pro Exemplar ab 2019). Neben den Abonnements wurde der TV Guide bundesweit an den Kassen der Lebensmittelgeschäfte verkauft. Bis in die 1980er Jahre wurden die in jeder Ausgabe enthaltenen Spielfilme in einem Fernsehspot beworben. Unter Triangle wuchs der TV Guide nicht nur im Umlauf, sondern auch als Autorität für Fernsehprogramme mit Artikeln – von denen die meisten typischerweise im Farbteil erscheinen – von Mitarbeitern und beitragenden Autoren.

 

Im Laufe der Jahrzehnte hat sich die Form des TV Guide Logos geändert, um die Modernisierung des Fernsehbildschirms widerzuspiegeln, die schließlich im September 2003 in ein Breitbildformat überführt wurde, und dann im September 2016 in sein aktuelles Flachbildformat (verschiedene Versionen des Logos – der einzige kosmetische Unterschied besteht in der Verwendung unterschiedlicher Schriften – werden derzeit jeweils für das Magazin und die separat von CBS verwalteten digitalen Eigenschaften verwendet). Zuerst hatte das Logo verschiedene Farbhintergründe (meist schwarz, weiß, blau oder grün), bis der vertraute rote Hintergrund in den 1960er Jahren zum Standard wurde und gelegentlich für Sonderausgaben verwendet wurde.
Die erste Ausgabe des TV Guide (3. April 1953) mit Desi Arnaz Jr., der jüngsten von Lucille Ball (oben rechts im Bild) und den beiden Kindern von Desi Arnaz; Ball’s Schwangerschaft mit Arnaz Jr. wurde in die Geschichte ihrer Figur I Love Lucy aufgenommen, wobei seine Geburt im Januar 1953 mit der des fiktiven „Little Ricky“ Ricardo zusammenfiel.

Das Magazin befand sich zunächst in einem kleinen Büro in der Innenstadt von Philadelphia, bevor es Ende der 1950er Jahre in die geräumigere Landeszentrale in Radnor, Pennsylvania, wechselte. Die neue Einrichtung, komplett mit einem großen beleuchteten TV-Guide-Logo am Eingang des Gebäudes, basierte auf dem Management, den Redakteuren, dem Produktionspersonal und den Abonnementprozessoren sowie einem umfangreichen Computersystem, das Daten über jede Fernsehsendung und jeden Film enthält, die für die Aufnahme in die beliebte Wochenzeitschrift verfügbar sind. Der Druck des nationalen Farbteils von TV Guide – der fernsehbezogene Geschichten und ausgewählte Feuilletons wie Programmbesprechungen beinhaltet – fand im Werk der Tiefdruckabteilung von Triangle statt, das für einige der hochwertigsten Druckerzeugnisse der Branche bekannt war, mit fast immer perfekter Registrierung – angrenzend an das markante Inquirer Building des Unternehmens in der North Broad Street in Philadelphia. Der Farbabschnitt wurde dann an regionale Drucker gesendet, um ihn um die lokalen Listenbereiche zu wickeln.